Dzung Yoko
Tam Cam Dzung yoko cover.jpg

Tam Cam

TAM & CAM

Inspired by Vietamese Mythology Tam & Cam
Art & photo Dzung Yoko, make up & hair Tung Chau Tran, produce Hằng Vương, stylist Chi Nguyen , model Dash Ound (Cám) , Victoria Đặng Thi (Tấm), Trần Nhật Trường (vua), Phát Triển (ông Bụt), Fashion by designers Nguyễn Công Trí, Vũ Việt Hà , Áo Dài Thị, Tai Le , Phan Anh Tuan , props by Ti Du , Lâm Minh Trung , assistant Lê Ngọc Trường, set up Lý Bình Sơn , retouch Thao Minh Phan

#tamcam #dzungyokoatbook #aodai