Dzung Yoko
cover Vietsoul.jpg

Viet Soul

ELLE Nov 2018, #VIETSOULS, feature young Vietnamese deigners

Art & photo Dzung Yoko , makeup & hair Tung Chau Tran , stylist Huyen Linh , produce Hoang Le , editor Thuy Trang , models Thanh Truc Truong , Thu Hằng Lâm , Kim Dung , Trần Nhật Trường , Rosa Vu , props by Ti Du , set up Lý Bình Sơn , assistant Kevin Lc Chi Nguyen , Trần Nam , retouch Thao Minh Phan